Women In Aiport Queue

Strefa bezcłowa. Co to jest?

Strefa bezcłowa, inaczej nazywana strefą wolnocłową, to obszar duty free. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej podczas każdej następnej zagranicznej podróży można było dokonać tanich zakupów właśnie w strefie bezcłowej. Dzisiaj już trzeba wybrać się trochę dalej.

Continue reading
Cropped shot of Accounting staff are using calculators and graphing to pay annual taxes.

Kto ustala podatek akcyzowy?

Stawki podatku akcyzowego regulowane są przepisami prawa. Zatem jak ustalane są stawki tego podatku? Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Ma on charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży. Obciąża zatem konsumpcję, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą.

Continue reading
Business decisions can be very difficult

Kim jest decydent?

Podejmowanie decyzji to proces, który obok planowania, organizowania i motywowania jest jedną z funkcji zarządzania. Osoba bądź grupę ludzi, która postanawia o przyszłym działaniu określa się mianem decydenta.

Continue reading
Calculating Tax

Co to podatek akcyzowy?

Podatki to publicznoprawne, przymusowe, nieodpłatne oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Różnią się od siebie podmiotem, przedmiotem oraz sposobem poboru podatku. W Polsce wśród wielu rodzajów podatków można wymienić podatek akcyzowy.

Continue reading
Presenting new business model

Pieniądz z gliny – czyli model biznesowy

Chcąc stwierdzić, co takiego opisuje model biznesowy, musimy najpierw zrozumieć, czym on w ogóle jest. Zatem przejdźmy do definicji. Może być ich wiele, ale najpowszechniej uważa się jednak, że jest to plan, który nadaje kształt przedsiębiorstwu. Jego celem jest wytworzenie przychodu i maksymalizacja zysku operacyjnego (EBIT).

Continue reading
Income Tax Return Deduction Refund Concept

Jak uwolnić się od podatków?

Kwota wolna od podatku to uzyskany roczny dochód, którego wysokość nie obliguje nas do uiszczenia świadczenia pieniężnego. Nie zwalnia to nas jednak z obowiązku, jakim jest złożenie zeznania podatkowego. Jest ona ustalana ustawowo. Warto również wiedzieć, że w ciągu ostatnich lat kwota ta znacznie wzrosła. Największa jej ekspansja nastąpiła między 2016 a 2017 r.

Continue reading
pen and document

Jak prowadzić handel, aby wszystko się zgadzało?

Międzynarodowa Izba Handlowa powstała w 1919 r. Jest to największa organizacja pozarządowa, która integruje przedsiębiorców. W 1936 r. opublikowała ona krótkie określenia Incoterms, będące Międzynarodowymi Regułami Handlu. Rozkładają one odpowiedzialność na sprzedawcę oraz nabywcę, odnosząc się do ryzyka uszkodzenia lub straty przedmiotu, będącego obiektem transakcji.

Continue reading
Individual Tax Return Form on table

Gdzie mieszkają podatki?

Rezydencja podatkowa jest miejscem, w którym jesteśmy zobligowani wypełniać nasze zobowiązania podatkowe. Została ona bowiem ustalona międzynarodowymi przepisami oraz uwzględniono ją w ustawie o PIT. Pomaga nam stwierdzić, kto i w jakim stopniu podlega opodatkowaniu w danym kraju.

Continue reading