businesswoman with tax report at office

Rezydencja – nie tylko dla bogatych

Chciałbyś wiedzieć, czym jest rezydencja podatkowa w banku? Mamy dla Ciebie odpowiedź. CRS to inaczej ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Na jej podstawie bank zobowiązany jest do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących osób będących rezydentami w danym państwie.

Continue reading
Women In Aiport Queue

Strefa bezcłowa. Co to jest?

Strefa bezcłowa, inaczej nazywana strefą wolnocłową, to obszar duty free. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej podczas każdej następnej zagranicznej podróży można było dokonać tanich zakupów właśnie w strefie bezcłowej. Dzisiaj już trzeba wybrać się trochę dalej.

Continue reading
Cropped shot of Accounting staff are using calculators and graphing to pay annual taxes.

Kto ustala podatek akcyzowy?

Stawki podatku akcyzowego regulowane są przepisami prawa. Zatem jak ustalane są stawki tego podatku? Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Ma on charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży. Obciąża zatem konsumpcję, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą.

Continue reading
Calculating Tax

Co to podatek akcyzowy?

Podatki to publicznoprawne, przymusowe, nieodpłatne oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Różnią się od siebie podmiotem, przedmiotem oraz sposobem poboru podatku. W Polsce wśród wielu rodzajów podatków można wymienić podatek akcyzowy.

Continue reading
Income Tax Return Deduction Refund Concept

Jak uwolnić się od podatków?

Kwota wolna od podatku to uzyskany roczny dochód, którego wysokość nie obliguje nas do uiszczenia świadczenia pieniężnego. Nie zwalnia to nas jednak z obowiązku, jakim jest złożenie zeznania podatkowego. Jest ona ustalana ustawowo. Warto również wiedzieć, że w ciągu ostatnich lat kwota ta znacznie wzrosła. Największa jej ekspansja nastąpiła między 2016 a 2017 r.

Continue reading
Individual Tax Return Form on table

Gdzie mieszkają podatki?

Rezydencja podatkowa jest miejscem, w którym jesteśmy zobligowani wypełniać nasze zobowiązania podatkowe. Została ona bowiem ustalona międzynarodowymi przepisami oraz uwzględniono ją w ustawie o PIT. Pomaga nam stwierdzić, kto i w jakim stopniu podlega opodatkowaniu w danym kraju.

Continue reading