Value-added tax and taxation concept

Jak działa podatek VAT?

Podatek VAT to inaczej potocznie podatek od towarów i usług. Jest to danina, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest zawsze doliczona do wartości netto przy transakcji kupna-sprzedaży.

Czytaj dalej
Women In Aiport Queue

Strefa bezcłowa. Co to jest?

Strefa bezcłowa, inaczej nazywana strefą wolnocłową, to obszar duty free. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej podczas każdej następnej zagranicznej podróży można było dokonać tanich zakupów właśnie w strefie bezcłowej. Dzisiaj już trzeba wybrać się trochę dalej.

Czytaj dalej
Cropped shot of Accounting staff are using calculators and graphing to pay annual taxes.

Kto ustala podatek akcyzowy?

Stawki podatku akcyzowego regulowane są przepisami prawa. Zatem jak ustalane są stawki tego podatku? Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Ma on charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży. Obciąża zatem konsumpcję, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą.

Czytaj dalej
Business decisions can be very difficult

Kim jest decydent?

Podejmowanie decyzji to proces, który obok planowania, organizowania i motywowania jest jedną z funkcji zarządzania. Osoba bądź grupę ludzi, która postanawia o przyszłym działaniu określa się mianem decydenta.

Czytaj dalej
Calculating Tax

Co to podatek akcyzowy?

Podatki to publicznoprawne, przymusowe, nieodpłatne oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Różnią się od siebie podmiotem, przedmiotem oraz sposobem poboru podatku. W Polsce wśród wielu rodzajów podatków można wymienić podatek akcyzowy.

Czytaj dalej
Presenting new business model

Pieniądz z gliny – czyli model biznesowy

Chcąc stwierdzić, co takiego opisuje model biznesowy, musimy najpierw zrozumieć, czym on w ogóle jest. Zatem przejdźmy do definicji. Może być ich wiele, ale najpowszechniej uważa się jednak, że jest to plan, który nadaje kształt przedsiębiorstwu. Jego celem jest wytworzenie przychodu i maksymalizacja zysku operacyjnego (EBIT).

Czytaj dalej
Income Tax Return Deduction Refund Concept

Jak uwolnić się od podatków?

Kwota wolna od podatku to uzyskany roczny dochód, którego wysokość nie obliguje nas do uiszczenia świadczenia pieniężnego. Nie zwalnia to nas jednak z obowiązku, jakim jest złożenie zeznania podatkowego. Jest ona ustalana ustawowo. Warto również wiedzieć, że w ciągu ostatnich lat kwota ta znacznie wzrosła. Największa jej ekspansja nastąpiła między 2016 a 2017 r.

Czytaj dalej