Presenting new business model

Pieniądz z gliny – czyli model biznesowy

Chcąc stwierdzić, co takiego opisuje model biznesowy, musimy najpierw zrozumieć, czym on w ogóle jest. Zatem przejdźmy do definicji. Może być ich wiele, ale najpowszechniej uważa się jednak, że jest to plan, który nadaje kształt przedsiębiorstwu. Jego celem jest wytworzenie przychodu i maksymalizacja zysku operacyjnego (EBIT).

Opisuje on relacje pomiędzy członkami rynku i podaje do ogólnej wiadomości fakty odnośnie do działania firmy. Informuje też, w jaki sposób szykuje ona towary czy dane usługi dla klientów i z czego czerpie zyski. Opis modelu powinien odpowiadać na pytania: co firma planuje robić, jakie kompetencje i zasoby posiada oraz w jaki sposób są one wdrożone w proces codziennego działania przedsiębiorstwa.

Dobry model biznesowy musi być także rewolucyjny. Pomaga to w prześcignięciu konkurencji. Należy opisać w nim zbiór produktów i usług mających swoją wartość dla klientów. Trzeba zawrzeć w nim przedstawienie osób i innych przedsiębiorstw, z którymi firma chce współpracować lub, które chce obsługiwać.

Taki plan uwzględnia również dostawców i współpracowników, zapewniających sprawne funkcjonowanie biznesu. Obejmuje także wszystkie wydatki, które ponosi przedsiębiorstwo. Nadaje też hierarchie wartościom, którymi kieruje się zespół przy realizacji powierzonych mu zadań. Istnieje wiele form, kwalifikacji oraz kategorii modeli biznesowych. Na ich typ wpływa mnóstwo zasad oraz czynników. Proces powstawania tych planów podzielony jest na cztery fazy: inicjacji, ideacji, integracji oraz implementacji.

Tworzenie modelu biznesowego różni się od określania biznesplanu. Model biznesowy jest bowiem bardziej przejrzysty i mniej formalny. Zawarte są w nim kluczowe czynniki do osiągnięcia sukcesu. W pierwszej kolejności, aby odpowiednio go sformułować, musimy orzec, kto jest naszym klientem. Następnie powinniśmy dowiedzieć się, czego może oczekiwać on od naszej marki.

Przedsiębiorstwo jest również zobligowane do świadomego podjęcia decyzji, co oferuje ono konsumentom. Później dochodzi do tego forma wyemitowania produktu lub usługi na rynek. Punkty, na które chcemy zwrócić uwagę odbiorcy, musimy odpowiednio mu zaprezentować. Należy też zastanowić się, ile klient jest w stanie zapłacić za nasz produkt i dlaczego powinien wybrać akurat naszą firmę. Kiedy wszystko dokładnie opiszemy, nasz model biznesowy będzie gotowy. Potem pozostaje nam tylko działać.