Unrecognizable businessman signing a document at office

Co to jest NIK i jakie jest jego znaczenie dla państwa?

NIK – za tym skrótem kryje się Najwyższa Izba Kontroli, która chociaż jest jednym z najważniejszych organów w państwie, dla wielu Polaków pozostaje tajemnicą i mało kto tak naprawdę potrafi wymienić jej kompetencje oraz zalety, nie mówiąc o jej olbrzymiej wadze dla całego państwa. Co to jest NIK i jak działa? Artykuł ten przybliży podstawowe zagadnienia związane z tym organem.

Najwyższa Izba Kontroli – ogólna charakterystyka

Najwyższa Izba Kontroli kontrolowana jest przez Sejm, a kieruje nią prezes wybierany przez sejm za zgodą senatu. Jego kadencja trwa 6 lat i może zostać ona jednokrotnie powtórzona. Celem istnienia Najwyższej Izby Kontroli jest kontrolowanie działalności organów państwa, włącznie z Narodowym Bankiem Polskim, politykami i samorządami.

NIK z założenia jest organem apolitycznym, który ma stać na straży praworządności w dziedzinie gospodarowania pieniędzmi pozyskanymi z budżetu, które należą więc do całego narodu.

Znaczenie NIK

NIK to niezwykle ważny organ, który stoi na straży dysponowania przez państwo zgromadzonymi środkami, a kontrolerzy mają wgląd w dokumentację dokonanych transakcji, majątków należących do państwa i wszelkich innych rodzaju państwowej własności.

Bardzo ważną funkcją NIK jest też tropienie wszelkich przejawów korupcji w świecie polityki, które są nader częste i powodują każdego roku olbrzymie traty dla całego państwa, realnie wpływając na jakość życia obywateli i funkcjonowanie Polski w sposób zdecydowanie negatywny.

NIK wykrywa wszelkie rodzaje niegospodarności oraz uchybień, a wyniki swoich prac przedstawia sejmowi w postaci raportów. Izba zajmuje się też kontrolą działania szkół i uczelnie publicznych, regularnie wysyłając do nich kontrolerów, badając dokładnie gospodarowanie danej placówki pieniędzmi przydzielonymi jej przez państwo.

Działania NIK jednak nie są ograniczone tylko do sfery finansów, ale i całościowego działania różnych organów i instytucji, wliczając w to poziom trzymania się przez nie rozmaitych planów realizowanych w ramach tak krajowych, jak i unijnych projektów, a ważne są także dla niej kwestie związane z bezpieczeństwem. Dlatego też pracuje tam cały zespół specjalistów, którzy stoją na straży państwa, chociaż tak mało są oni na co dzień widoczni.