Brainstorming startup ideas on a window

Co to jest startup?

Pojęcie startupu obecne jest w Polsce od niedawna, a wiele osób używa go w niewłaściwy sposób. Często startupem nazywa się każde nowe przedsięwzięcie, jednak jak powinno się używać tego określenia poprawnie?

Esencja startupu

Pojęcie startupu odnosi się do specyficznego rodzaju nowego biznesu. Startup jest organizacją stworzoną po to, by stworzyć i wypromować nowy produkt lub usługę w warunkach, co do których nie wiadomo, czy będą korzystne. Startup zawsze wiąże się z ryzykiem, gdyż powstaje w warunkach dla danego rodzaju przedsięwzięcia obcych, a sam produkt czy usługa często są wysoce innowacyjne.

Nazywanie więc startupem każdej niewielkiej formy, nawet takiej, która jest zwykłą jednoosobową działalnością gospodarczą lub zwykłą spółką, jest wysoce niepoprawne. Startup to często eksperyment, wiążący się z największym ryzykiem, a prawdopodobieństwo niepowodzenia jest tu naprawdę spore. Dlatego też decyzja o jego założeniu powinna być przemyślana i nie powinno się na niego przeznaczać ostatnich środków, przeznaczonych na przetrwanie.

Niepewność i próżnia

Startupy często powstają w pewnego rodzaju próżni, gdyż dany rodzaj produktu czy usługa nie są dostępne. Rodzi to wiele problemów na początku, gdyż nie da się tu przeprowadzić precyzyjnych badań marketingowych, co nie znaczy, że nie istnieją metody badań rynku w tym przypadku, jednak zazwyczaj są one zupełnie inne niż standardowe badania stosowane w przypadku biznesów, które mają już swoje odpowiedniki, a więc i istniejącą konkurencję.

Kiedy produkt lub usługa i cały model działania startupu zostają przetestowane, a sytuacja stabilizuje się, startup zamienia się w normalną formę, co jednak może potrwać. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kiedy tak się stanie. Niektóre startupy przekształcają się w normalne firmy już po miesiącu od pojawienia się, a inne latami nie wychodzą z tego stadium, gdyż ich model jest niezwykle skomplikowany, a jego wdrożenie i zbadanie wymaga odpowiedniej ilości czasu i sporych zasobów.

W ostatnim czasie powstaje bardzo wiele polskich startupów, a ponieważ młodzi polscy absolwenci i biznesmeni są niezwykle kreatywni i przedsiębiorczy, należy spodziewać się eksplozji tego typu inicjatyw.