Millennial parents with baby son working on laptop at kitchen

Firma rodzinna – czym jest to nietypowe przedsiębiorstwo?

Wśród różnych rodzajów przedsiębiorstw są takie, które znacznie odróżniają się od innych, a jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu gospodarczego Polski są tak zwane formy rodzinne i chociaż przypominają one tradycyjne przedsiębiorstwa, ich charakter jest zgoła inny.

Firma rodzinna, czyli…?

Firma rodzinna, aby móc nosić takie miano, musi spełniać kilka podstawowych warunków.

Po pierwsze, dana firma należy nie do jednego członka rodziny, a do całej rodziny lub jej części. Osoby w niej zatrudnione to także członkowie tej rodziny, poza innymi pracownikami. Firma taka najczęściej jest głównym źródłem dochodu całej rodziny, co wiąże się z wysokim zaangażowaniem jej członków w działanie przedsiębiorstwa. Czują się oni z nią zżyci i wspólnie podejmują rozmaite decyzje.

Firma rodzinna przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a wiele z nich istnieje na rynku już od pokoleń. Ciągle też powstają nowe przedsiębiorstwa tego typu.

Wady i zalety firmy rodzinnej

Firmy rodzinne, jak każde inne przedsięwzięcie, posiadają zarówno wady, jak i zalety. Do niepodważalnych zalet należy zwiększona lojalność pracowników formy, którzy należą do danej rodziny, gdyż mają oni świadomość, że pracują na dobrobyt całej rodziny, w tym swoich rodziców, dziadków, dzieci, małżonków i przyszłych pokoleń. Do pracowników takich można mieć znacznie wyższy poziom zaufania.

Istnieją jednak ciemne strony tego typu biznesu, które chociaż oczywiste, często pozostają przemilczane. W przypadku przedsiębiorstwa, w którym pracuje tyle powiązanych ze sobą osób, każda sprawa rodzinna, każda waśń, niechęć, tragedia czy inny rodzaj niepożądanych wydarzeń, mogą znacznie wpłynąć na funkcjonowanie firmy i nieraz zdarza się, że wewnętrzne wojny w rodziny kończą się niemal całkowitym rozpadem danego przedsiębiorstwa i jego zamknięciem, a towarzyszące temu problemy prawne często kończą się w sądach, powodując rozpad rodziny.

Praca w formie rodzinnej to praca na dobrobyt całej rodziny, a formy te z założenia stają się przedsięwzięciami, w których założyciele planują ich utrzymanie się na rynku przez wiele pokoleń. Panująca w formie atmosfera znacznie różni się od tego, co można znaleźć w większości przedsiębiorstw, co czyni ten twór wyjątkowym.