Woman look at the stock market graph

Giełdowe sprawy

Czy w Twojej głowie pojawia się czasem taka myśl, co to są te akcje, obligacje i inne zasłyszane pojęcia? Czy zastanawiałeś się, na czym polega zakładanie lokaty? W dzisiejszym artykule dowiesz się, z czym mamy do czynienia, jeśli używamy terminu obligacji. Gotowi do czytania?

Obligacja to dłużny papier wartościowy. Jego emisja jest seryjna. Mamy tutaj do czynienia z emitentem, który stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia. Inwestowanie w obligacje jest mniej ryzykowne niż skupowanie i sprzedawanie akcji. W tym przypadku nie przysługuje nam jednak dywidenda, prawo współwłasności ani możliwość uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.

Ze względu na emitenta wyróżnia się: obligacje skarbowe, zwane inaczej rządowymi, obligacje komunalne, oraz obligacje podmiotów prawnych. Krótkoterminowe obligacje mają okres wykupu do jednego roku. Średnioterminowe od jednego roku do pięciu lat. Długoterminowe to te, których okres wykupu wynosi więcej niż pięć lat.

Z kolei obligacje wieczyste nie są nigdy wykupywane. Każda obligacja składa się bowiem właśnie z terminu wykupu, ceny nominalnej, emisyjnej oraz transakcyjnej, jak też z oprocentowania. Ogólnego podziału obligacji możemy dokonać na: oszczędnościowe, rynkowe, kuponowe, zerokuponowe, stało procentowe i zmiennoprocentowe. Natomiast ze względu na wartość sprzedaży mamy do czynienia z: obligacjami w cenie nominalnej, obligacjami z dyskontem oraz obligacjami z premią.

Każdy rodzaj obligacji jest inny. Skupowanie ich oraz emisja wiąże się z mniejszym ryzykiem niż to, z którym mamy do czynienia w przypadku obrotu akcjami, ale większym niż to, które generuje założenie lokaty.

Wszystko ma swoje zalety i wady. Należy pamiętać, że granie na giełdzie i inwestowanie w papiery wartościowe wymaga od nas dużo wiedzy z zakresu ekonomii. Zarówno akcje, jak i obligacje są źródłem potencjalnego ryzyka dla naszych oszczędności, ale też szansą na owocne ich pomnożenie. Pamiętajcie, że do odważnych świat należy!