Closeup of woman hands counting on calculator

Jak obliczyć ulgę podatkową?

W przepisach wymienia się wiele ulg. Wyróżnia się zmniejszenia dedykowane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz ulgi podatkowe dla firm. Jak zatem obliczyć ulgę podatkową?

Wartość 525,12 zł, 1360 zł oraz kwota będąca wynikiem obliczeń uwzględniających wysokość dochodu rocznego to tzw. kwota obniżająca podatek. Warto wiedzieć, że im wyższy dochód, tym niższa kwota zmniejszająca podatek. Z obniżenia tego można skorzystać jedynie przy rocznym rozliczeniu PIT. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega każdego weryfikacji przez Ministra Finansów.

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 roku, o której mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczana w zeznaniu, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

 1. 1360 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej kwoty 8000 zł
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł
 3. 525 zł 12 gr – dla podstawy opodatkowania powyżej 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
 4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru:
  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej wartości 127 000 zł

Jednym z popularnych odliczeń od podatku jest ulga na dziecko. Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy. Ulga przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz na dziecko do 25. roku życia, które uczy się oraz jego dochody nie przekraczają 3089 zł. 

Wysokość ulgi wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie 1 112,04 zł,
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1 112,04 zł,
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie a więc rocznie 2 000,04 zł,
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie, czyli rocznie 2 700 zł.

Ulgę można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.