Calculating business expenses

Jak obniżyć koszty w firmie?

Osiągnięcie maksymalnych zysków przy minimalnych kosztach to najbardziej efektywny sposób prowadzenia każdej firmy. Określenie to jest bardzo prozaiczne i tak oczywiste, że powinno być celem wszystkich przedsiębiorców. Jest wiele sposobów na doprowadzenie do takiej sytuacji.

Najbardziej typowe sposoby obniżenia kosztów:

1. Zwiększenie efektywności na każdym szczeblu przedsiębiorstwa. Działanie tego rodzaju powinno dotyczyć wszystkich osób działających w firmie, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności.

2. Wyeliminowanie wszystkich zbędnych mechanizmów towarzyszących osiąganiu zysku. Dobra organizacja pracy na każdym stanowisku z jasno określonymi zakresami zadań. Zapewnienie ciągłości pracy w przypadku zakładów produkcyjnych.

3. Przeniesienie części zadań do firm zewnętrznych. Głównie może to dotyczyć obsługi księgowej i spraw pracowniczych. Wyspecjalizowana kancelaria księgowa w sposób profesjonalny załatwi wszystkie sprawy księgowe bez konieczności zatrudniania księgowej. Tego typu rozwiązanie przenosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie spraw podatkowych i innych księgowych na kancelarię księgową. W przypadku nieprawidłowości i ewentualnych kar przechodzą one na firmę zewnętrzną.

4. Korzystanie z darmowych opcji oprogramowania komputerowego. Na rynku usług elektronicznych funkcjonuje wiele firm oferujących podstawowe programy komputerowe bezpłatnie. W przypadku małej firmy jest to bardzo istotny element pozwalający na znaczne oszczędności.

5. Eliminowanie zawierania niepewnych umów transakcyjnych obarczonych dużym ryzykiem ich pomyślnej realizacji. Zwłaszcza kiedy są duże przesłanki o wydłużaniu się płatności lub ryzyka ich braku.

6. Dostosowanie obsługi bankowej do potrzeb firmy. Bezpłatne konto bankowe w przypadku małej firmy to spore oszczędności. Stosowanie takiego rozwiązanie przynosi bardzo wymierne oszczędności w skali rocznej.

7. Przeprowadzanie cyklicznej analizy sytuacji finansowej firmy. W przypadku korzystania z usług kancelarii księgowej, wprowadzenie cyklicznego audytu księgowego, pozwoli w porę przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.

8. Skalowanie działalności w celu dobrego przygotowania prawidłowego rozwoju przedsięwzięcia. Przygotowanie planu awaryjnego na różne nieprzewidziane okoliczność zewnętrzne jak i wewnętrzne. Mając rozwiązania alternatywne można zażegnać większość ewentualnych sytuacji kryzysowych.

9. Ograniczenie kredytowe tylko do sytuacji nadzwyczajnych, nawet kosztem czasowego zmniejszenia zakresu działalności. Wsparcie kredytowe powinno być dobrze przemyślane i zaplanowane. Działając z wykorzystaniem środków własnych lub pochodzących z dotacji unijnych, może być dobrą alternatywą.

10. Jeśli istnieje możliwość zastosowania pracy zdalnej, warto wprowadzić takie rozwiązanie dla wszystkich lub części pracowników.

11. Podnoszenie kwalifikacji swoich własnych i podległych pracowników z wykorzystaniem bezpłatnych lub refundowanych szkoleń zewnętrznych.

12. Optymalizacja podatkowa poprzez wybór najlepszej formy podatkowej. Opcja bardzo rozsądnego wyboru zwłaszcza dla jednoosobowych działalności gospodarczych.