Woman Typing on Keyboard Top View

Jak posługiwać się autokorektą w Wordzie?

Dla wielu z nas pisanie poprawnych tekstów, bez popełniania podstawowych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy innych to nie lada wyzwanie. Nieznajomość zasad i norm językowych często przysparza nam wielu problemów przy tworzeniu tekstów. Na szczęście istnieją jednak pewne funkcje w edytorach tekstu, które pomagają nam błędy te wyłapywać i niwelować. Mowa tutaj o autokorektach. Jednym z programów, w którym możemy skorzystać z takiej pomocy jest Microsoft Word.

Autokorektę włączymy wybierając po kolei Plik>Opcje>Sprawdzanie>Opcje Autokorekty i zaznaczając odpowiednie pole, które ją uruchomi.

Pisanie tekstów na komputerze w szybkim tempie często niesie ze sobą ryzyko popełnienia masy błędów. Jeśli zatem włączymy funkcję autokorekty, pomoże nam ona je w szybki sposób znaleźć i poprawić. Autokorekta w Wordzie działa na zasadzie m.in. podkreślania czerwoną linią źle napisanych wyrazów. Dzięki temu są one lepiej zauważalne dla naszego wzroku. W tym przypadku możemy następnie skorzystać z opcji podpowiedzi dotyczącej pisowni wyrazy, który został podkreślony.

Autokorektą w tym programie możemy posługiwać się na wiele sposobów. Potrafi ona nie tylko wyłapać błędy ortograficzne i interpunkcyjne, ale wykonywać także inne zadania. Po pierwsze jej działanie może polegać na poprawianiu małej litery na wielką po każdej kropce. W natłoku myśli i w pośpiechu często o tym zapominamy, a jest to przecież jedna z najważniejszych zasad poprawności językowej. Wyjątki stanowią tutaj jedynie niektóre skróty. Po drugie, często zdarza się nam, iż przypadkowo podczas pisania włączymy Caps Lock, co powoduje pisanie tekstu drukowanymi literami. W tym miejscu także znajduje swoje zastosowanie autokorekta, która znajdzie i skoryguje takie nieprawidłowości. Poza tym funkcja ta może wstawiać wielką literę na początku komórek tabeli lub sugerować pewne zmiany podczas pisania tekstu.


Szukasz firmy zajmującej się korektą i redakcją? Zobacz: Korektor tekstu


Word może również automatycznie wstawiać do tekstu symbole lub frazy. Jeśli chodzi o symbole, działa to poprzez wstawianie znaku, którego nie ma na klawiaturze. Możemy je zarówno wpisać ręcznie, jak i wybrać z istniejącej już listy w autokorekcie.