Concept of a business man analyzes data online with the internet

Jak założyć działalność gospodarczą przez internet?

Dzięki internetowi coraz więcej spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Możliwe jest także założenie firmy przez internet.

Osoby fizyczne, które zamierzają prowadzić jednoosobową działalności gospodarczej mogą tego dokonać wszelkich formalności korzystając z komputera oraz dostęp do internetu. W celu rejestracji działalności należy wypełnić specjalny formularz CEIDG-1, który w wersji elektronicznej można wyszukać na stronie www.ceidg.gov.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy przygotować kilka informacji, które są niezbędne do prawidłowego uzupełnienia formularza. Istotna jest odpowiedź na pytanie jaką nazwę będzie miała firma, czym będzie się zajmowała, od kiedy będzie działać, jak będzie opodatkowana, z jakiego rachunku bankowego będzie korzystać oraz kto będzie prowadził księgowość.

Po zebraniu powyższych informacji należy uzupełnić wniosk CEIDG-1. W tym celu należy wejść na stronę CEIDG i wybrać opcję „Złóż wniosek CEIDG-1”. Działalność gospodarczą można założyć online z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego. Wpis do ewidencji jest wolny od opłat. W razie problemów związanych z wypełnieniem wniosku, można skontaktować się z Centrum Pomocy.

We wniosku CEIDG-1 należy podać:

  • imię, nazwisko,
  • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością
  • nazwę firmy
  • kody PKD
  • liczbę zatrudnianych pracowników
  • informacje dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • wybrać formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
  • adres przechowywania dokumentacji
  • informacje o rachunkach bankowych oraz o ewentualnym pełnomocnictwie.

Wypełniając wniosek CEIDG-1 przez internet przy niektórych polach można znaleźć podpowiedzi. Pominięte lub źle wypełnione pola zaznaczone są na czerwono. Jeżeli we wniosku CEIDG-1 zaznaczono, iż nie posiadamy numeru NIP i REGON, informacje te przekazywane na wskazany adres e-mail. W takim przypadku, wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o uzyskanie numerów NIP i REGON.

We wniosku można zaznaczyć formularze ZUS, które zostaną dołączone do wniosku. Jeśli nie złożymy odpowiednich formularzy ZUS wraz z wnioskiem CEIDG-1, wówczas należy to zrobić samodzielnie w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Jeżeli firma ma zostać płatnikiem podatku VAT, możemy dołączyć do wniosku CEIDG-1, formularz rejestracyjny VAT-R.

Po właściwym podpisaniu dokumentu i prawidłowym przesłaniu CEIDG-1 , na adres e-mail zainteresowanego trafia Urzędowe Poświadczenie Odbioru