Back view of caucasian man stealing personal data

Ochrona danych osobowych – co trzeba robić? O co chodzi?

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do takiego zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi są zwykle całe zbiory danych lecz może być to również pojedyncza informacja taka jak na przykład NIP lub numer PESEL. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czym jest ochrona danych osobowych i na czym dokładnie polega.


Ochrona danych osobowych na czym polega?
Ochrona danych osobowych polega przede wszystkim na gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez różnego rodzaju podmioty w taki sposób, aby:

  • nie doszło do wycieków danych
  • nie zostały przekazane one w niepowołane ręce
  • nie zostały wykorzystane w innym celu niż ten, o którym została poinformowana osoba, której te dane dotyczą

W Polsce obowiązują przepisy unijne, które są nadrzędne w stosunku do krajowych przepisów.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z czym się wiąże?
Kiedy podajemy swoje dane mamy możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. Wyrażając taką zgodę jednoznacznie godzimy się na przetwarzanie danych w konkretnym celu.

Niedopuszczalne jest, aby dane osobowe zostały wykorzystywane do innych celów, na które nie zgodziła się osoba, której te dane dotyczą. Wiele organów nadzorczych wymierza kary administracyjne na gruncie przepisów RODO, które nie są przestrzegane. Do zastosowania tych przepisów w codziennym życiu społecznym i gospodarczym są zobowiązane wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej.

Przepisy te to zbiór wytycznych, które wyznaczają zasady na temat chronienia danych osobowych, ale równocześnie przepisy te nie wskazują wprost, jakie konkretnie zabezpieczenia powinny być stosowane a interpretacja przepisów bywa czasami problematyczna. Jednym z celów RODO jest minimalizowanie problemu dotyczącego wycieku i niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych. W firmach i przedsiębiorstwach za ochronę danych osobowych i prawidłowe ich przetwarzanie odpowiedzialni są administratorzy, którzy prowadzą też dokumentację związaną z przetwarzaniem danych.