businesswoman with tax report at office

Rezydencja – nie tylko dla bogatych

Chciałbyś wiedzieć, czym jest rezydencja podatkowa w banku? Mamy dla Ciebie odpowiedź. CRS to inaczej ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Na jej podstawie bank zobowiązany jest do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych dotyczących osób będących rezydentami w danym państwie.

Warunki powstania rezydencji podatkowej określają przepisy konkretnego kraju oraz postanowienia umów o zaniechaniu pobierania opłat w postaci podwójnego opodatkowania. Co ważne, w niektórych przypadkach istnieje możliwość posiadania więcej niż jednej rezydencji podatkowej.

Ze względu na CRS, bank musi sprawdzać, czy ich klient ma status rezydenta podatkowego także w innych państwach. Jest zobowiązany też raportować do krajowych organów podatkowych dane dotyczące klientów oraz ich dochodów. CRS dotyczy też klientów banków, którzy są rezydentami podatkowymi w innym państwie niż to, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe.

Oświadczenie CRS zawiera natomiast kraj rezydencji podatkowej i numer identyfikacji podatkowej, czyli tzw. TIN. Co ciekawe, istnieje też certyfikat rezydencji, który zaświadcza o tym, że jesteśmy rezydentami danego państwa.

Podsumowując, rezydencja podatkowa jest miejscem zamieszkania podatników. Osoba fizyczna posiada rezydencję podatkową danego kraju w przypadku, gdy przebywa na jego terytorium przez 183 dni w roku podatkowym lub też posiada tam centrum swoich interesów.

Warto również wspomnieć, że na pojęcie rezydencji podatkowej w banku składają się również terminy zwane nieograniczonym oraz ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Jeśli mieszkamy na terenie danego kraju, posiadamy nieograniczony obowiązek podatkowy. Jesteśmy wtedy zobligowani do płacenia podatków od wszystkich swoich dochodów. Dodatkowo nie jest istotne tu miejsce położenia źródeł przychodów.

Natomiast podatnik, który płaci jedynie podatki od dochodów pozyskanych w Polsce, zwany jest nierezydentem. Podlega on, więc tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Teraz wiemy już wystarczająco dużo o rezydencjach podatkowych w bankach!