hands with money at bank or currency exchanger

Rezydencja podatkowa – miejsce, gdzie musisz zapłacić podatek

Rezydencja podatkowa – rezydent podatkowy – podstawowe pojęcia

Rezydencja podatkowa to miejsce w którym obowiązują nas zobowiązania podatkowe. Nie zawsze jednak oznacza to, że będąc Polakiem jesteś polskim rezydentem podatkowym.Ważne jest twoje miejsce zamieszkania i gdzie osiągasz dochody.

Rezydencję podatkową regulują przepisy międzynarodowe oraz umowy zawarte z państwami.Jedną z najważniejszych umów jest umowa, która reguluje unikanie podwójnego opodatkowania.Uniknięcie zjawiska podwójnego opodatkowania dotyczy osoby mające dochód np. w Polsce i innym kraju.

Jeżeli osoba spędza w danym kraju minimum 183 dni, posiada w nim najbliższą rodzinę, to jest rezydentem podatkowym danego kraju. Automatycznie objęta zostaje obowiązkiem podatkowym, jaki tam obowiązuje.

Zdarza się tak, że nie można definitywnie określić rezydentury w danym kraju. Pod uwagę wtedy bierze się miejsce przebywania danej osoby, a gdy tutaj występują problemy z jego określeniem, decyduje posiadane obywatelstwo.

Możemy również spotkać się z sytuacją, że jedna osoba może być rezydentem dwóch państw.

Podczas konfliktu rezydencji trzeba zastosować reguły kolizyjne określone w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli państwa nadal nie mogą ustalić rezydentury według tych reguł, muszą dojść do porozumienia i jednoznacznie wyznaczyć kraj rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji to specjalny dokument potwierdzający i określający rezydenturę w danym kraju. W Polsce dokument ten wydaje urząd skarbowy. W takim przypadku, posiadając takie oświadczenie, organy innego kraju mogą uznać osobę jako nierezydenta.

Poprawne określenie rezydencji podatkowej w nielicznych przypadkach to bardzo skomplikowany oraz żmudny proces. Nie zawsze sytuacja pozwala na klarowne i bezproblemowe określenie rezydentury. Dlatego też w takich sytuacjach warto sięgnąć po szczegółowe informacje znajdujące się na stronie Ministerstwa Finansów w Projekcie objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 roku.