Engineers Studying Plans

Służebność przesyłu. Co to takiego?

Z nieruchomościami bywa różnie, czasem są to trafione czasem mniej trafione zakupy. Bywa też tak że po zakupie pewnej nieruchomości, na której chcemy zbudować swój dom czy inny obiekt.

Problem jest wtedy gdy nie mamy wyznaczonej drogi dojazdowej do drogi publicznej. Jest to dość problematyczna sytuacja, nie możemy bowiem wytyczyć jej sobie tak jak nam się podoba, lecz musimy mieć odpowiednie zgody odpowiednich organów. Można powiedzieć, że dobrze mieć wtedy życzliwego sąsiada.

Problemem jest bowiem prawo, według którego aby mieć możliwość przejechania przez czyjąś nieruchomość musimy mieć na to jego zgodę. Mowa jest wtedy o nadaniu służebności gruntowej.

Używa się wtedy dwóch pojęć prawnych, właściciel władny i właściciel obciążony.

Na mocy prawa energetycznego i zawartego porozumienia właściciel władny może w określony sposób i w określonym zakresie korzystać z nieruchomości obciążonej. Jest to między innymi prawo do przejazdu przez czyjąś nieruchomość do drogi publicznej.

Sposobów i możliwości aby taką służebność nadać jest kilka.

Można ją nadać na podstawie dowolnej umowy miedzy właścicielami nieruchomości. Istotną kwestią jest aby tam umowa zawierała jednak zakres służebności, przewidziane wynagrodzenie czy częstotliwość korzystania.


Szkolenia dla firm. Sprawdź: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/kompetencje-miekkie


Ponadto warto aby dokument ten zawierał w załączniku odpowiedni plik, który na mapach będzie przedstawiał szczegółowo sytuację o której mowa w umowie. Mogą to być również inne potwierdzenia, w zależności od sytuacji.

Ponadto konieczne jest, po pozytywnym rozstrzygnięciu, złożenie wniosku o zmianę zapisu w księgach wieczystych obu działek. Jednak nie zawsze udaje się rozstrzygnąć sprawę polubownie i tak aby każda strona była zadowolona i chciała dojść do konsensusu. Konieczne jest wtedy wejście na drogę sądową.

Według kodeksu cywilnego, osoba która nie ma dojazdu do posesji od drogi publicznej i na odwrót ma prawo do takiej drogi. Oznacza to że na mocy prawa musimy uzyskać takie pozwolenie u innego właściciela.

W praktyce jednak zajmuje to sporo czasu i wymaga wielu godzin spędzonych czy to w urzędach i sądach. na dodatek właściciel tej nieruchomości może się odwoływać od wyroku co wydłuży cały proces.


Interesuje Cię wiedza z przetargów? Zobacz: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/zamowienia-publiczne-w-2016-roku