Filing the 1040 tax return form

Ulgowy świat

Jesteś ciekawy czy przysługuje Ci ulga podatkowa? Chcesz wiedzieć, kto może na niej skorzystać? Jesteś zainteresowany tym, jak dokładnie przebiega proces związany z otrzymaniem takiego świadczenia? Zapoznaj się z tym już dziś. Pomoże Ci w tym nasz artykuł. Zaczynajmy!

Czym jest ulga podatkowa? Są to wszelkie zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Przewidziane jest to oczywiście w przepisach prawa podatkowego.

Z ulgi podatkowej może skorzystać teoretycznie każdy obywatel RP. Musi on jednak spełniać odpowiednie wymogi względem konkretnego rodzaju ulgi. Dzielimy je na: odliczenia od uzyskanego dochodu, odliczenia od podatku oraz zastosowanie niższych stawek podatkowych.

Możemy wyróżnić takie ulgi jak: internetowa, remontowa, na dzieci, z tytułu darowizn, Warto jednak sprawdzać limity dochodów, które często brane są pod uwagę przy ubieganiu się o jakąś konkretną ulgę.

Dobrze, jeśli potrafimy sami odliczyć ulgę i wiemy jakie dokumenty musimy przygotować. Trzeba wiedzieć też gdzie je później złożyć i jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Ulgi te mają charakter: zabiegu technicznego, uwzględniają poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu, mają charakter stymulacyjny i rodzinny, jak też stanowią zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika.

Jak, więc widać to, kto może otrzymać ulgę podatkową, jest kwestią ruchomą. Zależy to bowiem od ulgi, o jaką się ubiegamy oraz od wielu pozostałych kryteriów. Może mieć również charakter: podmiotowy, przedmiotowy i podmiotowo-przedmiotowy.

Z ulgi podatkowej korzystają też podatnicy: I grupy podatkowej, czyli ci, którzy nabywają spadek lub darowiznę, podatnicy II grupy podatkowej, czyli ci, którzy nabywają coś w drodze spadku i ci, którzy nabywają coś w drodze spadku, pod warunkiem, że opiekę nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata. Musi to być oparte na podstawie umowy, którą z nim zawarł przed organem gminy.

Jak widać, ulgi podatkowe to temat szeroki do rozmów. To, komu one przysługują, jest zależne od wielu czynników. Nie mniej jednak każdy może z jakiejś skorzystać, jeśli spełni dane kryteria.