Money, pen, magnifying glass and the financial report

Wolność kwot

Kwota wolna od podatku to termin, który większość z nas chciałaby słyszeć jak najczęściej. Ile wynosi ta kwota? Jak ją obliczyć? Dowiedzmy się! Kwota wolna od podatku jest bowiem wysokością dochodu, od którego nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Obowiązuje osoby rozliczające się na podstawie PIT-36 i PIT-37. Są one oczywiście opodatkowane według skali podatkowej.

Od października 2019 r. najniższą stawkę podatku obniżono jeszcze o 1 punkt procentowy. W związku z tym określono też nową kwotę zmniejszającą podatek. Musimy także pamiętać, że kwota wolna od podatku nie zwalnia nas od obowiązku rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Warto wiedzieć, że z kwoty wolnej od podatku nie mogą skorzystać osoby, które wybierają formę opodatkowania w postaci ryczałtu, karty podatkowej oraz podatku liniowego. Kwota ta ustalana jest ustawowo i sukcesywnie wzrasta. W 2018 r. wynosiła 6 600 zł. Natomiast w 2019 r. osiągnęła 8 000 zł.

Obliczanie kwoty wolnej od podatku zależy od tego, ile wynosi nasz dochód oraz od tego, czy są przypisane mu jakieś konkretne ulgi. Do 85 528 zł mamy oprocentowanie 17,75%. Natomiast, jeśli zarabiamy ponad 85 528 zł rocznie, odprowadzamy podatek w wysokości 32%. Należy wiedzieć, że od wysokości kwoty wolnej od podatku zależy kwota zmniejszająca podatek.

Co ciekawe, kwota wolna od podatku ma też charakter degresywny, czyli maleje wraz ze wzrostem naszych dochodów. Jak widać, kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek są ze sobą ściśle powiązane.

Powinniśmy nauczyć się obliczać przysługującą nam kwotę zmniejszającą podatek i wiedzieć ile aktualnie wynosi kwota wolna od podatku. Poza tym warto znać ulgi, jakie mogą nam przysługiwać i progi podatkowe do naszych dochodów. Wiedza ta jest bardzo przydatna i nie należy rezygnować z jej zdobywania.

Każdy obywatel RP powinien być zobligowany do odpowiedzialnego postępowania także w zakresie polityki pieniężnej. Działania takie mieszczą się w obszarze płaszczyzny bezpośrednio połączonej z naszym majątkiem i podatkami, jakie musimy od niego odprowadzać.