Businessman at the airport

Jak nauczyć się kierowania projektem?

Skuteczne planowanie i czuwanie nad przebiegiem i realizacją projektu jest kluczem do sukcesu przy jego realizacji. Szczególnie jeśli projekt jest duży lub też dany obszar, dział czy też biuro w firmie realizuje kilka różnych, rozłożonych w czasie projektów.

Aby się w tym wszystkim nie pogubić i nie przegapić żadnego ważnego terminu należy odpowiednio zaplanować realizację projektu i zarządzać nią na bieżąco. Dlatego warto zadać sobie pytania: jak nauczyć się kierowania projektem?

Odpowiedź może okazać się prostsza niż sądzimy i brzmieć: project management szkolenia. Szkolenia biznesowe Warszawa i w innym dużych miastach w Polsce są dostępne bez problemu. Warto z nich korzystać, aby doskonalić swoje kompetencje, aktualizować wiedzę i rozwijać umiejętności.

Do udziału w szkoleniach (np. szkolenie scrum) warto również zachęcać swoich pracowników. Najlepiej robiąc to oferując im możliwość bezpłatnego korzystania z kursów i szkoleń, gdyż wówczas jako pracodawcy czy też menagerowie zyskujemy podwójnie.

Po pierwsze zyskujemy pewność, że nasz pracownik jest dobrze wykwalifikowany, a jego wiedza jest aktualna. Po drugie budujemy dobry wizerunek przedsiębiorstwa w oczach pracowników i swojego otoczenia biznesowego.


Zobacz blog o rozwoju: https://did.edu.pl


Zyskujemy pozytywną etykietę pracodawcy, który dba o pracowników, umożliwia im rozwój osobisty, pomaga w rozwoju kariery, nie waha się inwestować w podnoszenie ich umiejętności i kompetencji.

Dzięki temu firma jest postrzegana jako lepszy pracodawca. To z kolei przekłada się bezpośrednio na lojalność pracowników, którzy utożsamiają się z firmą. Dzięki temu obserwujemy mniejsze rotacje.

Pracownicy po prostu chętnie wiążą się z firmą jako pracodawcą na stałe. Ma to również pozytywny wpływ na przyciąganie do firmy specjalistów wysokiej klasy. Dobry wizerunek i opinia pracodawcy sprawia, że w naborach i rekrutacjach biorą udział specjaliści wysokiej klasy, którzy po dołączeniu do zespołu na pewno dzięki swojej wiedzy i dotychczasowym bogatym doświadczeniom zawodowym wniosą do niego wiele pozytywnych aspektów.