pexels-dellon-thomas-2997636

Wykorzystanie IoT

Internet rzeczy (IoT) to zjawisko, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród firm, jak i konsumentów. Dzięki możliwościom jakie niesie za sobą IoT, przedsiębiorcy są w stanie dostarczać konsumentom nowoczesne i inteligentne produkty, a jednocześnie usprawnić swoje procesy biznesowe. W artykule postaramy się przybliżyć tematykę IoT, omówić najważniejsze zalety, wyzwania oraz przypadki zastosowań w różnych sektorach gospodarki.

IoT – technologia, która zmienia świat

Internet of Things (IoT) to jeden z najważniejszych trendów technologicznych ostatnich lat. Ta innowacyjna technologia wprowadza zmiany w sposób, w jaki funkcjonujemy, pracujemy i prowadzimy biznes. Dzięki IoT urządzenia są w stanie komunikować się ze sobą i z nami, a także wykonywać zadania bez potrzeby udziału człowieka. Wymieniając informacje między sobą, urządzenia mogą zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty i usprawnić wykorzystanie zasobów. Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowań IoT, które już zmieniają świat.

IoT w przemyśle

IoT pozwala na wprowadzenie zmian w sposobie, w jaki działa przemysł. Dzięki technologii IoT maszyny w fabrykach mogą ze sobą komunikować, przekazywać informacje o swoim stanie oraz o poziomie zapasów. Wykorzystanie IoT w przemyśle zwiększa wydajność, zmniejsza koszty produkcji oraz pozwala na szybsze wykrycie awarii. Przykład zastosowania IoT w przemyśle to schładzanie magazynów w supermarkecie, gdzie specjalne sensory mierzą temperaturę w magazynach i w razie potrzeby urządzenia uruchamiają chłodzenie.

 • zwiększenie wydajności
 • zmniejszenie kosztów produkcji
 • szybsze wykrycie awarii

IoT w zdrowiu

IOT w dziedzinie medycznej pozwala na lepszą opiekę nad pacjentami i wykrycie chorób we wczesnym stadium. Dzięki różnorodnym czujnikom, które monitorują parametry fizjologiczne oraz działanie narządów, pacjenci są w stanie kontrolować swoje zdrowie samodzielnie, a lekarze – mieć podstawę do podejmowania dobrze uzasadnionych decyzji. Wykorzystanie IoT w zdrowiu wprowadza szczególnie istotne zmiany w opiece nad osobami starszymi i chorymi. Przykładem zastosowania IoT w medycynie są nowoczesne krokomierze zintegrowane z aplikacjami, które pozwalają użytkownikowi na kontrolowanie swojego stylu życia i zdrowia.

 • lepsza opieka nad pacjentami
 • kontrolowanie swojego zdrowia samodzielnie
 • nowoczesne krokomierze zintegrowane z aplikacjami

IoT w przestrzeni publicznej

Dzięki IoT przestrzeń publiczna staje się bardziej przyjazna i zwykle bardziej bezpieczna. Możliwość tworzenia i analizy danych pozwala na dużo szybsze reagowanie w nagłych sytuacjach, takich jak wypadki drogowe, upadki pieszego itp. Zastosowanie IoT w przestrzeni publicznej zwiększa bezpieczeństwo, oszczędność energii la także poprawia jakość życia mieszkańców. Przykładem takiego rozwiązania jest inteligentne oświetlenie, z którego korzysta wielu miast i który automatycznie wyłącza się, gdy na danej ulicy nie ma nikogo.

 • zwiększenie bezpieczeństwa
 • oszczędność energii
 • poprawienie jakości życia mieszkańców

IoT w rozrywce

IoT wprowadza nowe, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie rozrywki, a także poprawia jakość już istniejących rozwiązań. Dzięki połączeniu sieci z różnymi urządzeniami, organizatorzy eventów są w stanie zarządzać tymi imprezami i kontrolować różnego rodzaju elementy, takie jak oświetlenie, nagłośnienie i klimatyzacja. IoT w rozrywce pozwala na jeszcze większą personalizację oferowanych rozwiązań, co przekłada się na wyjątkowe wrażenia dla uczestników. Przykładem zastosowania IoT w rozrywce są łyżwy zintegrowane z podświetleniem, które zmienia kolor w zależności od poziomu zaawansowania łyżwiarza.

 • nowe, innowacyjne rozwiązania
 • większą personalizację oferowanych rozwiązań
 • łyżwy zintegrowane z podświetleniem