Close up of caucasian female hands, working in office, business, people

Jak obliczyć zobowiązanie podatkowe?

Prowadząc firmę musimy liczyć się z tym, że może wystąpić obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Wysokość należności zależy od kilku czynników, między innymi od wysokości osiągniętego dochodu czy wybranej formy opodatkowania.

Rozróżniamy następujące formy opodatkowania:

 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • karta podatkowa

W przypadku formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatek naliczany jest od dochodu, czyli różnicy przychodu i poniesionych kosztów. Dochód określa się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ta forma opodatkowania daje również możliwość odliczenia składek ubezpieczeniowych oraz uwzględnia kwoty zmniejszające podatek.

Obecnie w skali podatkowej obowiązują stawki 18 procent raz 32 procent. Pierwszy próg podatkowy ustalono dla dochodów mieszczących się do 85 528 zł. W przypadku osób fizycznych, których dochód nie przekracza 8000 zł nie będą zobowiązane do płacenia podatku.

Kolejną formą opodatkowania dla przedsiębiorcy jest podatek liniowy. Jego cecha charakterystyczna jest stała stawka opodatkowania, która obecnie wynosi 19 procent. Podstawowa zaletą tej formy opodatkowania jest stała stawka nawet jeżeli firma uzyskuje wysoki dochód. Kolejną zaleta jest też łatwość jego wyliczania. Ponadto w przypadku, gdy firma nie osiągnięcia przychodu nie musi płacić podatku.

Decydując się na tę formę opodatkowani przedsiębiorca traci możliwość korzystania z ulg podatkowych, nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani odliczyć kwotę wolną od podatku.

Dla przedsiębiorców zatrudniających niewielką liczbę pracowników istnieje możliwość opodatkowania karta podatkową Polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od uzyskanego dochodu. Karta podatkowa przeznaczona jest dla następujących rodzajów działalności:

 • gastronomia
 • wolne zawody polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub usług weterynaryjnych
 • usługi edukacyjne
 • usługi transportowe

Wysokość stawki podatku uzależniona jest od:

 • liczby zatrudnionych pracowników
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność
 • rodzaju prowadzonej działalności.