Succesful businesswoman CEO of company

Jaka jest przyczyna zmian nazw zarządu przedsiębiorstwa?

W firmie mamy do czynienia z szeregiem ludzi na różnych stanowiskach. Będąc częścią przedsiębiorstwa powinniśmy znać nie tylko własny zakres obowiązków, ale również mieć pojęcie o pracy innych. Pomoże to nam to lepiej z nimi współpracować oraz sprawi, że będziemy bardziej świadomymi członkami korporacji.

Daleko idąca globalizacja wpływa głównie na większe firmy. To przede wszystkim one prowadzą handel międzynarodowy. Wzajemne oddziaływanie się krajów skutkuje przejęciem części zwyczajów; najczęściej z krajów zachodu. Dlatego językiem, bez którego znajomości nie da się przetrwać w przedsiębiorstwie międzynarodowym jest angielski. Nie dziwnym jest więc, że proces ten wpłynął również na nazwy stanowisk, dając nam np. CEO.

Ale kim jest CEO?

Po rozwinięciu skrótu otrzymujemy Chef Executive Officer, co możemy porównać do odpowiednika naszego dyrektora generalnego lub prezesa zarządu. W małych firmach lub takich, którym udało się rozbudować bez pomocy inwestorów, osoba taka może być jednocześnie właścicielem danego przedsiębiorstwa. Nie wskazane jest jednak nazywanie się CEO, prowadząc firmę jednoosobową, ponieważ funkcja ta powinna być sprawowana przez kogoś, kto jest członkiem zarządu.

Jako, że dyrektor generalny to najwyższe stanowisko w przedsiębiorstwie ma on wiele kompetencji, do których należą m.in.:

  • podejmowanie ważnych dla firmy decyzji
  • odpowiadanie za stworzenie misji, do której dążyć będzie cała spółka
  • bycie publiczną twarzą firmy
  • analiza raportów o sytuacji firmy
  • współpraca z Rada Nadzorczą
  • określanie, kogo zwolnić, awansować czy przyjąć do spółki
  • odpowiadanie za zakres obowiązków pracowników oraz jego przestrzeganie.

Czy globalna unifikacja wpłynęła tylko na CEO ?

Im wyższe stanowisko się obejmuje, tym większa idzie z tym odpowiedzialność. Zakres działań CEO niejako narzuca mu konieczność ścisłej współpracy z podwładnymi. Globalizacja sprawiła, że nie tylko dyrektor generalny otrzymał swój angielski odpowiednik.

CFO (Chief Financial Officer) jest to dyrektor finansowy. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie kapitałem firmy oraz składanie raportów np. do CEO. Często jest postrzegany jako księgowy, jednak to mylne przypuszczenie; zakres władzy takiego człowieka obejmuje kontrolę nad księgowością, ale również kontrolę płynności firmy, czy nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu.

COO (Chief Operating Officer), dyrektor operacyjny, współpracuje z różnymi działami w celu jak najlepszego usprawnienia organizacji pracy firmy. Do jego zadań należy opracowywanie strategii inwestycji przedsiębiorstwa.

W kompetencjach CSO (Chief Sales Officer), zwanym dyrektorem ds. sprzedaży, leży zarządzanie działem sprzedaży oraz pozyskiwanie nowych klientów. Pokrewnym stanowiskiem jest CMO (Chief Marketing Officer), który jest dyrektorem marketingu. Jego zadaniem jest budowanie strategii marketingowej, nadzór nad współpracą z firmami zewnętrznymi (jak np. agencje reklamowe) czy badania rynku.

Żeby przedsiębiorstwo z powodzeniem się rozwijało ważne jest, by wszyscy pracownicy, bez względu na ich miejsce w hierarchii, znali i wykonywali swoje obowiązki. CEO jako osoba decyzyjna w firmie ma największy wymiar obowiązków, a jego rozliczenie nie wynika z ilości przepracowanych godzin, a efektu jego pracy, dlatego tak istotne jest, aby współpracował on z innymi dyrektorami. Da mu to kompleksową wiedzę na temat wszystkich działów firmy i pozwoli efektywniej podejmować decyzje tak istotne dla dalszego istnienia i rozwoju firmy.