Start-up brainstorming meeting in modern office. Start up company

Od czego zacząć tworzenie firmy?

Mając pomysł na założenie firmy warto mieć na uwadze nie tylko jej nazwę, adres, czy dziedzinę rynku, w której będzie funkcjonować. Chcąc osiągnąć długotrwały sukces i powodzenie u klientów należałby przygotować się do tego już na samym początku. Taka inwestycja wymaga nie tylko kapitału, ale i dobrego projektu.

Projekt inwestycyjny – co to jest?

Tworząc biznes wiele osób spotyka się z hasłem projekt inwestycyjny. Jest on jedną z pierwszych rzeczy do wykonania w procesie otwierania przedsiębiorstwa. Istotne jest, by znać i rozumieć jego definicję. Mówiąc w prostych słowach: jest to wyobrażenie przedsięwzięcia, które chcemy zrealizować. W projekcie powinny być zawarte informacje na temat celu inwestycji i działań, które należy podjąć, by go zrealizować mając na uwadze zasoby finansowe i ludzkie. Ważne jest także, by zawrzeć kryteria oceny efektywności i ryzyka, które mają się przełożyć na efekty inwestycji.

Projekt powinien wyróżniać się kilkoma cechami, główne z nich to:

  • duża złożoność – powinien być przemyślany w wielu dziedzinach oraz posiadać rozwiązania na nieoczekiwane wydarzenia;
  • niepowtarzalność i jednostkowy charakter – co oznacza, że nie może być kopią innego pomysłu oraz należy go stworzyć od podstaw;
  • sprecyzowany i wymierny cel – konieczny jest odpowiednio dobry cel, który jest możliwy do osiągnięcia w założonym czasie i w konkretny sposób;
  • organiczny czas realizacji – wyznaczana data nie może być orientacyjna, a zaplanowana z odpowiednim buforem;
  • ryzyko niepowodzenia – warto zawrzeć plan awaryjny oraz przedstawić wszystkie możliwe niepowodzenia wraz z ich sposobem zaradzenia;
  • uczestnictwo osób o różnych kwalifikacjach – zaplanowanie odpowiednich ról oraz czasu, kiedy będą wykorzystywane w procesie realizacji inwestycji.

Odmiany projektów- do jakiej kategorii zalicza się Twój pomysł ?

Inwestycje możemy przeprowadzić na wiele sposobów, tak samo nie ma jednego sposobu na stworzenie projektu inwestycyjnego. Jest on głownie zależy od celu inwestycji. Można wyróżnić 4 podstawowe rodzaje pomysłów.

Pierwszym rodzajem jest projekt inwestycyjny innowacyjny, który realizuje się w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest wytwarzanie całkiem nowego produktu lub usługi i wprowadzanie ich po raz pierwszy do obrotu. W drugim – podczas korzystania z nowych techniki następuje wdrożenie nowego procesu technologicznego, który zmodyfikuje obecną ofertę sprzedażową lub rozszerzy ją o nowe wartości.

Rozwijając przedsiębiorstwo, i nie bojąc się ryzyka, wprowadzamy nasze produkty na nowy rynek, np. sprzedaż za granicą, lub uruchamiamy nowe punkty sprzedaży na obecnym rynku. W takim wypadku powinniśmy skorzystać z planu inwestycyjnego ekspansywnego. Jest on najbardziej ryzykowny, ale i dający najwięcej perspektyw rozwoju firmy.

Prawo zmienia się dość często, przedsiębiorcy chcąc utrzymać się na rynku powinni zmodernizować swoje zakłady. Taki program powinien być nastawiony na dostosowanie się do nowych norm i regulacji, a nie na osiąganiu jak największego zysku. Gdy zdecydujemy się na to rozwiązanie, będziemy korzystać z planu inwestycyjnego dostosowawczego.

Chcąc zmniejszać koszty, przy jednoczesnym zwiększaniu zysków warto usprawniać procesy produkcyjnie, opracowywać doskonalsze formy produkcji, w celu redukcji start materiałów lub kosztów obsługi maszyn. W takim przypadku konieczne jest stworzenie projektu inwestycyjnego odtworzeniowego.

Dobry pomysł na biznes, z dobrym projektem inwestycyjnym, może być doceniony przez instytucje państwowe i bankowe poprzez różnego rodzaju dofinansowania lub dogodne kredyty. Opracowanie jak najlepszego projektu inwestycyjnego ułatwi prowadzenie firmy na wysokim poziomie od samego początku jej istnienia. Pozwoli także ograniczyć negatywny wpływ sytuacji zagrażających pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Gdy dobrze nam idzie przygotowywanie projektów możemy robić to dla innych, traktując to jako dodatkowe źródło dochodu.