Justice, law and legal concept. Judge gavel and law books.

Prawo pracy – zmiany w 2019

Prawo pracy jest czymś niezwykle istotnym, zwłaszcza dla pracowników, którzy dzięki niemu mogą liczyć na dużo lepsze warunki pracy pod wieloma względami. Pracodawcy muszą stosować się do zasad w nim zawartych, w przeciwnym razie mogą zostać wobec nich wyciągnięte różne konsekwencje, w tym takie o charakterze prawnym. Prawo pracy to niewątpliwie duże osiągnięcie ludzkości, niepozwalające na przekraczanie granic pracowników, wyzyskiwania ich i nakazujące traktowanie ich z należytym szacunkiem.

W drugiej połowie 2019 roku weszły w życie nowe zmiany, które dotyczą między innymi kwestii mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania, szczególnych uprawnień pracowników, świadectw pracy czy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

W przypadku mobbingu zmiana jest znacząca, gdyż pracownik będzie mógł dochodzić swojego odszkodowania w związku z poniesieniem konkretnej szkody ze strony pracodawcy nie tylko w sytuacji, w której stosunek pracy został rozwiązany, ale możliwe to będzie także w trakcie jej trwania.

Zmiany dotyczą też świadectwa pracy, a ściślej rzecz ujmując, na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy pracownik ma już nie 7, ale 14 dni. Tak samo jest w przypadku czasu na skierowanie do sądu sprawy w przypadku nieuwzględnienia przez pracodawcę tego wniosku- zamiast 7, jest na to w nowych przepisach 14 dni.

Istotną zmianą są również szczególne uprawnienia dla członków rodziny. Krąg osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego się poszerzył. Od teraz mogą to być również, poza rodzicami, inne osoby z rodziny, na przykład siostra, brat, babcia lub dziadek. Są oni objęci ochroną przed zwolnieniem, mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, mogą także żądać odszkodowania w przypadku wypowiedzenia umowy z naruszeniem przepisów.

Zmiany w prawie pracy z pewnością przydadzą się dużej grupie osób, wpłyną w pozytywny sposób na ich życie. Wydaje się, że los pracowników i ogólny stosunek do nich z czasem coraz bardziej się polepsza.