Woman showing credit report papers to client

Co to jest kredyt odnawialny?

Posiłkowanie się w życiu kredytami nawet najbardziej „bezpiecznymi” powinno być przemyślane. Zbyt często spora grupa osób zbyt łatwo sięga po typowy kredyt gotówkowy. Każdy klient banku ma do dyspozycji różne rozwiązania finansowego wsparcia. Jedną z rozsądnych form dodatkowego awaryjnego podreperowania budżetu jest kredyt odnawialny.

Kredyt odnawialny, rewolwingowy, w koncie bankowym.

Określeń dla tego typu kredytu można doszukać się wielu, przytoczone tutaj należą do najczęściej używanych.

Bardzo rozsądna propozycja wielu banków, przeznaczona dla wygody obsługiwanych klientów. Ta forma kredytowa nie wymaga zbytnich zabiegów udokumentowania niezbędnych do je uzyskania.

Zasada korzystania przez klienta i obsługę banku jest bardzo prosta. Bank na wniosek klienta przyznaje określoną kwotę pieniędzy pozostającą w jego dyspozycji. Wszystko odbywa się w ramach rachunku osobistego klienta.

Kto może ubiegać się o kredyt odnawialny.

Każda osoba posiadająca rachunek w danym banku mająca określone regularne wpływy na konto, może uzyskać dostęp do kredytu odnawialnego. Wielkość określana jako limit, uzależniona jest od wysokości i regularności wpływów na konto i może być wielokrotnością tych wpływów. Bank przyznając dostęp do tej formy kredytowania przeprowadzana standardową procedurę jak przy każdym innym kredycie. Podstawową decydująca o przyznaniu środków jest ruch na koncie po stronie wpływów im regularniejsze zbliżone kwoty wpływów tym większe prawdopodobieństwo otrzymania środków.

Jak działa kredyt odnawialny.

Bank sporządza i podpisuje umowę określającą wysokość kwoty postawionej do dyspozycji klienta. Każdorazowe zadysponowanie pieniędzy z przyznanego limitu pociąga za sobą rozpoczęcie okresu naliczania odsetek. Odsetki naliczane są do czasu uzupełnienia podjętej wcześniej kwoty. Każdy wpływ pieniędzy na konto w pierwszej kolejności pokrywa należności z tytułu przyznanego i wykorzystanego limitu. Z chwilą uzupełnienia limitu odsetki nie są naliczane. Umowa najczęściej sporządzana jest na 12 miesięcy. Z chwilą upłynięcia tego czasu może być przedłużona na kolejny okres. Rzetelni klienci nie mają z tym żadnych problemów.

Kosztem tego rodzaju kredytu jest prowizja pobierana przez bank oraz odsetki za czas fizycznego wykorzystania części lub całości przyznanego limitu. W przypadku przedłużenia umowy po wygaśnięciu przyznanego kredytu odnawialnego, bank pobiera prowizję. W takiej sytuacji najczęściej na wniosek klienta cała operacja przebiega dość sprawnie i nie wymaga zbytnich zabiegów.

Na co należy uważać?

Kredyt odnawialny jest ograniczony określoną wysokością limitu dostępnych środków. Nadużycie tego stanu, poprzez przekroczenie limitu może spowodować obniżenie kwoty w kolejnym przedłużeniu umowy. Może również zadecydować odmową kolejnego przedłużenia.

Równie ważną sprawą jest dbanie o stały miesięczny wpływ określonych kwot pieniężnych na konto pozwalających określać zdolność kredytową.