Liquefied natural gas storage tank at dusk.

Co to jest OPEC i jakie państwa wchodzą w jej skład?

OPEC to Instytucja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, która powstała w 1960 roku w Bagdadzie. Jej celem jest ustalanie jednolitej polityki produkcji oraz sprzedaży ropy naftowej poprzez odpowiednie określenie limitów jej wydobycia oraz cen. Kraje, które są członkami OPEC kontrolują ponad 70 proc. światowych zasobów ropy, a osiągana produkcja przekracza 40 proc.

Jaka jest działalność OPEC?

Organizacja ta zajmuje się koordynowaniem polityki rynku naftowego na świecie, zapewnia jej stabilność, dba o interesy krajów członkowskich, a także zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie przemysłu rafineryjnego oraz wykorzystania energii. W XX wieku organizacja miała duży wpływ na kształtowanie się rynku ropy naftowej, głównie przy produkcji i cen. Niestety w pewnym stopniu zmniejszył się on na skutek m.in. szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Jakie państwa wchodzą w skład OPEC?

Do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową zalicza się 14 państw. Wśród krajów, które założyły organizację możemy wymienić: Iran, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela, w następnej kolejności do organizacji przystąpiły Katar, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Nigeria, Ekwador (dwukrotnie w latach 1973–1992, później ponownie w 2007 roku), Gabon (również dwukrotnie w latach 1975–1995, i ponownie od 2016 roku), Angola i Gwinea Równikowa.

Od lat 80. reprezentanci takich państw jak: Meksyk, Egipt, Norwegia, Oman i Rosja pojawiają się na spotkaniach OPEC tylko jako obserwatorzy.

Jaka jest struktura OPEC?

Głównym organem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową jest Konferencja OPEC, w zakresie której dwa razy do roku odbywają się spotkania przedstawicieli państw członkowskich. Pozostałe struktury OPEC to tzw. Rada Gubernatorów oraz sekretariat, który jest jednostką wykonawczą. Główna siedziba OPEC od 1965 roku znajduje się w Austrii w Wiedniu.

W latach 2007–2016 sekretarzem generalnym był Abdallah Salem el-Badri. Od 2016 roku, stanowisko to sprawuje Mohammed Sanusi Barkindo.