Income Tax Return Deduction Refund Concept

Jak uwolnić się od podatków?

Kwota wolna od podatku to uzyskany roczny dochód, którego wysokość nie obliguje nas do uiszczenia świadczenia pieniężnego. Nie zwalnia to nas jednak z obowiązku, jakim jest złożenie zeznania podatkowego. Jest ona ustalana ustawowo. Warto również wiedzieć, że w ciągu ostatnich lat kwota ta znacznie wzrosła. Największa jej ekspansja nastąpiła między 2016 a 2017 r.

Obecnie w Polsce wynosi ona 8000 zł. Może być jednak wyższa dla osób wychowujących dzieci. Należy też pamiętać, że w innych krajach Unii Europejskiej ma ona odmienną wysokość. Po co jednak w ogóle została ustanowiona kwota wolna od opodatkowania? Po pierwsze miało to ulżyć biedniejszym oraz umożliwić dorabianie osobom, które nie są jeszcze w pełni zawodowo aktywne lub przeszli już na emeryturę i w dalszym ciągu chcą sobie dorabiać.

Drugim powodem był aspekt czysto ekonomiczny. Przy tak małych rocznych dochodach koszty poboru podatku byłyby po prostu wówczas wyższe, niż płynące z niego zyski. Termin ten jest też jednym z elementów systemu podatkowego, zawierającego wszystkie instytucje finansowe oraz przepisy prawne w zakresie ustalania i poboru podatków. Kwota ta obowiązuje jedynie osoby, rozliczające przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37.

Dodatkowo pochodną kwoty wolnej od podatku jest kwota go zmniejszająca. Ma ona charakter degresywny. Skutkuje to tym, że wraz ze wzrostem dochodu wysokość tej kwoty maleje. Jak ją jednak obliczyć? To proste. Załóżmy, że wysokość naszych rocznych dochodów wynosi np. 7000 zł. Musimy pomnożyć tę liczbę przez 17%, czyli stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych przy pierwszym progu podatkowym, nieprzekraczającym kwoty 85 528 zł. W tym przypadku otrzymany wynik wynosi 1190 zł. To jest właśnie nasza kwota zmniejszająca podatek.

Jak widać, wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania jest zjawiskiem korzystnym dla osób najuboższych, nie narażając przy tym państwa na duże straty. Warto korzystać z takich możliwości, jeśli tylko spełniamy wszystkie wymogi. Mimo że wydają się to być niewielkie sumy, systematycznie je odkładając, możemy uzbierać sporo oszczędności.