Starting The Book

Wymodelowany wybór

Twoja firma jest właśnie tworzona od podstaw? Zastanawiasz się, czego jeszcze potrzebujesz, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik? Pomyślałeś o modelu biznesowym? Nie? Czas najwyższy to zrobić. Podpowiemy Ci, jak go wybrać.

Istnieje wiele kwalifikacji modeli biznesowych. Wyróżnić możemy: model pośrednika, model reklamowy, model pośrednika informacyjnego, model producenta, model abonencki, model taryfowy, model kupca, jak też model wirtualnej wspólnoty.

Nasz wybór zależy od celu, jaki przed sobą postawiliśmy. Jeśli np. odpowiadamy za całość procesu tworzenia produktu, powinniśmy wybrać model producenta. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia z modelem reklamowym, jesteśmy nastawieni głównie na to, że zapewni nam on rozpowszechnienie naszych produktów czy usług i zwiększy zasięg odbiorców.

W odniesieniu o różne zależności rynkowe możemy wyróżnić modele biznesowe także ze względu na ich kategorie. Typ B2C, czyli tzw. Business-to-Customer to najpopularniejsza forma modelu biznesowego. Wybiera się go w przypadku, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty czy oferuje swe usługi poszczególnym klientom indywidualnym.

B2B stanowi równie znaną formułę. Jest to tzw. Business-to-Business. Przedsiębiorca powinien dobrać ten typ modelu biznesowego, jeśli jego działalność gospodarcza oferuje towary czy usługi dla klientów w postaci innych firm. Mniej popularne modele to C2C, P2P i M-commerce. Pierwszy z nich to swoistego rodzaju wymiana dóbr materialnych między dwoma konsumentami. Przykładem takich transakcji są najczęściej aukcje. Drugi odnosi się do możliwości bezpośredniego dzielenia się plikami przez użytkowników internetu.

Co istotne, trzeci punkt polega na przypomnieniu, że dokonywanie transakcji może odbywać się też dzięki urządzeniom bezprzewodowym. Oprócz tego modele biznesowe możemy dzielić jeszcze ze względu na sposób finansowania czy sposób nabywania dóbr, jak i wiele innych.

Biorąc pod uwagę każdą klasyfikację, jesteśmy w stanie jasno stwierdzić, że firmy nie działają zazwyczaj jedynie na podstawie jednego modelu biznesowego. Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo stanowi zwykle zlepek kilku takich typów modeli.

Wybór ich powinien, więc opierać się na potrzebach naszej firmy i celach, jakie chcemy zrealizować. Od sposobu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej zależy to, co potrzeba do niej właśnie dobrać, aby zmaksymalizować zyski, wynikające z jej prowadzenia. Podejmij decyzję mądrze!!!