Business Team Finance Stock Exchange Busy Cocnept

Byk na giełdzie. Co to oznacza?

Na giełdzie dwa kluczowe trendy wiążą się z nazwami zwierząt a mianowicie byk i niedźwiedź. Co zatem oznacza byk na giełdzie?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych pojawia się wiele terminów, które muszą być znane przede wszystkim tym, którzy na niej handlują albo zamierzają handlować. Dotyczą one nie tylko transakcji, ale także całego otoczenia z nią związanego. Zapewne pojęcia te dla ludzi, którzy nie inwestują pieniędzy na giełdzie są niejasne, bowiem nie posługują się nimi w codziennym życiu.

Do tego typu zwrotów, można zaliczyć przede wszystkim nazwy “rynek byka” i “rynek niedźwiedzia”. Nie oznaczają one przecież, że na giełdzie handluje się tymi zwierzętami. Najogólniej mówiąc odzwierciedlają one nastroje panujące na Giełdzie Papierów Wartościowych.  Zwroty rynek byka i rynek niedźwiedzia pochodzą z XVIII wiecznej Anglii. To tam wówczas doskonale rozwijał się handel.

Byk na giełdzie to termin giełdowy, który oznacza pozytywnie nastawionych inwestorów do danego rynku lub grupy aktywów. Rynek byka wyróżnia się długotrwałą i silną tendencją wzrostową na wykresie na przykład złota, spółki giełdowej, złota albo indeksu giełdowego.

Osoby, które są przekonane że takie trwałe wzrosty będą się utrzymywały, nazywa się bykami. Gdy mamy na giełdzie rynek byka, wówczas inwestorzy bardzo chętnie nabywają akcje. Oczywistym jest, że jeżeli jest na coś duży popyt, to cena tego produktu powinna wzrastać.

Warto również wspomnieć, że rynek niedźwiedzia to okres, który cechuje większa tendencja do sprzedawania niż do ich kupowania. Wówczas, większość akcji traci na wartości a ich ceny spadają. Osoby, które wierzą że taki okres nadchodzi i że na giełdzie będzie dominował kolor czerwony nazywa się niedźwiedziami. Ceny akcji wtedy spadają, ponieważ jest duża podaż.

Rynek byka i rynek niedźwiedzia na Giełdzie Papierów Wartościowych występuje naprzemiennie. Czas poszczególnych nastawień inwestorów może być różny i wynosić kilka miesięcy, a czasami kilka lat. Nie ma ogólnego schematu, dlatego, iż zależy to w szczególności ogólnego nastawienia rynków światowych.