Stock market trading

Co to jest trade marketing?

Podstawowym czynnikiem decydującym o pozycji każdej firmy na rynku jest sprzedaż. Prawda tak prosta, że rozumie ją każdy przedsiębiorca. Jak zdobyć najlepszą pozycję na bardzo nasyconym rynku to główne zadanie marketingowców. Kiedyś za rozprowadzanie dóbr wszelakich odpowiedzialny był dział sprzedaży. Dziś gdyby pozostawić ten schemat, oznaczało by to prostą drogę do kompletnej klapy. Marketing to słowo nierozerwalnie związanie ze współczesną gospodarką.

Marketing co to znaczy?

Definicji określających znaczenie tego słowa jest wiele. Najprościej można określić, że jest to proces sprzedażowy obejmujący działanie w kierunku nawiązania komunikacji pomiędzy poszczególnymi etapami dystrybucji. Finalnie marketing i działania marketingowe mają za zadanie doprowadzić do uzyskania jak najwyższej sprzedaży. Aby ten cel osiągnąć niezbędne jest skuteczne nawiązanie komunikacji z ostatecznymi odbiorcami którymi są konsumenci.

W działaniach marketingowych istotnych jest wiele procesów poczynając od planowania koncepcyjnego poprzez ustalanie ceny, form promocji i dystrybucji. Celem jest dotarcie do jak największego grona odbiorców idei, dóbr i usług w celu osiągnięcia założonych celów.

Rynek konsumentów staje się coraz bardziej wymagający. Dotarcie do odbiorcy stało się powszechnym dążeniem działów marketingu, które wyparły ze struktur przedsiębiorstw tradycyjne działy sprzedaży. Wraz z rozwojem marketingu powstawały nowe koncepcje. Jedną z nowych dziedzin stał się trade marketing.

Co to jest trade marketing?

Marketing handlowy tak najprościej można rozszyfrować znaczenie kryjące się pod trade marketingiem. Jest to nowe podejście opierające się na trzech podstawowych działaniach dążących do zwiększenia pozycji, ekspozycji i sprzedaży produktów określonej firmy. W działaniach tych postawiono na zwiększenie efektywności kanałów dystrybucyjnych oraz powiązanie ich z konkretnym producentem i określonymi punktami sprzedaży.

Duże firmy w celu realizacji trade marketingu tworzą specjalne działy zatrudniające specjalistów od tego rodzaju marketingu. Mniejsze przedsiębiorstwa zlecają prowadzenie tej formy dotarcia do klienta wyspecjalizowanym firmom marketingowym.

Praktyczne zastosowanie trade marketingu.

W praktyce trade marketing sprowadza się do zwiększenia aktywności poszczególnych etapów sprzedaży na poziomie hurtownika i detalisty. Klient końcowy jako kupujący ma być zachęcany do produktu na samym końcu.

Zarządzanie marką ma stanowić podstawę sprzedaży. Poszczególne elementy pośrednie sprzedaży leżące po stronie hurtownika, dystrybutora i sprzedającego mają zachęcić końcowego nabywcę. Na każdym etapie dystrybucji niezbędne jest odpowiednie działanie mające zadanie wyróżnić daną markę.

W tym celu używa się różnych narzędzi marketingowych, a mogą nimi być między innymi:

  • ekspozytory
  • broszury reklamowe, ulotki, reklamy stojące
  • analiza i badanie rynku
  • analizowanie konkurencji i sprzedaży
  • odpowiednia koordynacja dystrybucyjna materiałów reklamowych