Blue passport on USA flag background, close up view.

Odprawa celna – mini poradnik

Odprawa celna to spełnienie wszystkich wymogów i procedur związanych z przywozem lub wywozem towarów do lub spoza Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy odprawa celna? Kto ma obowiązek jej dokonania? Jak wygląda procedura celna? W tym wpisie postaramy się przedstawić procedury obowiązujące podczas odprawy.

Odprawa celna – do kogo należy ten obowiązek?

Kiedy przywozimy lub wywozimy towar spoza granicy Unii Europejskiej, mamy obowiązek dokonać odprawy celnej. Polega ona na szczegółowej kontroli wszystkich dokumentów związanych z przywozem lub wywozem towarów za granicę.

Oczywiście związane to jest z opłatami podatku i cła. Kontrola może być przeprowadzona na całym towarze opuszczającym dany kraj, lub tylko jego części.

Miejscem odprawy celnej jest wyznaczony teren, przeważnie umiejscowiony obok Agencji Celnej.

Pierwszą czynnością w procedurze odprawy celnej jest jej zgłoszenie. Zgłoszenia możemy dokonać drogą elektroniczną poprzez system CELINA. Po zgłoszeniu należy przygotować i przekazać do agencji komplet niezbędnych dokumentów:

  • fakturę handlową na której musi być dokładna informacja jakiego towaru dotyczy, wraz z jego ilością, ceną jednostkową oraz całkowitą kwotą do zapłaty;
  • specyfikacja towarów, opis, ilość, a także waga brutto i netto;
  • w niektórych przypadkach – certyfikat potwierdzający skład towaru;

Niezbędna pomoc

Przepisy prawa oraz zakres formalności związanych z odprawą celną powoduje, że wiele firm decyduje się i nawiązuje współpracę z agencją celną. Pracujący tam doświadczeni specjaliści posiadają szereg wymaganych uprawnień, które pozwalają na szybką i kompleksową obsługę między innymi:

  • przygotowanie potrzebnych dokumentów; kontrola dokumentów;
  • profesjonalne doradztwo związane z odprawą celną;
  • dokonywanie zgłoszeń;
  • wystawianie świadectw pochodzenia np. EUR1;
  • rozwiązywanie problemów wynikających podczas odprawy;

Oczywiście, po zakończeniu wszystkich czynności otrzymujemy za ich usługi fakturę. Jednak koszty nie są wygórowane, warto więc przerzucić na kogoś odpowiedzialność w takich sytuacjach.